Vydáváme kódy
pouze dispenzarizovaným pacientům s
kardiologickou diagnózou stanovenou MZ ČR:
Informacepropacienty:
PokudVášzdravotnístavodpovídádiagnózámstanovenýmMZ,kterésepojísvysokýmrizikemtěžkého
průběhucovid-19,poskytnemeVámunikátníkód,pomocíněhožsemůžetepřihlásitkočkováníproticovid-19
nastráncehttps://crs.mzcr.cz.Tamnaleznetetéžinformacekprocesuregistracearezervace.
Vpřihlašovacímformulářizaškrtnetepolíčko„osobaschronickýmonemocněním“avyberetesi
preferovanéočkovacímísto.Prosíme,pokudmůžete,zvolteočkovacímístodoporučenéVašímpraktickým
lékařem.
Kódmáomezenouplatnost,atodo30.dubna2021.
NaočkovacímístosiprosímpřinesteprůkaztotožnostialékařskouzprávupotvrzujícíVászdravotnístav.
NemusíbýtnověvystavenaVašímlékařem,postačítazposlednínávštěvy.BeztétozprávyVámna
očkovacímmístěnebudeumožněnoočkování.
KódjeurčenpouzeVám,nepředávejtehoaninesdělujtejakékolijinéosobě.Neoprávněnénakládánís
kódem,včetnějehozveřejněníčiposkytnutíneoprávněnéosobě,můžebýtpostiženopodlezákona.
JAK POSTUPOVAT
při žádosti o zaslání kódu:
Upřednostňujeme žádost zaslat E mailem na adresu:
covid19kardioplzen@seznam.cz
Žádost musí obsahovat vaše celé příjmení a jméno a také rodné číslo
Odesláním žádosti souhlasíte s tím, že kód Vám bude zaslán zpět na mailovou adresu, ze které žádost přijde. Toto je
nejrychlejší cesta jak získat přístupový kód.
Telefonicky: na tel. číslech
373 036 111 nebo 377 221 281
Předpokládáme přetíženost linek a tak i problematické dovolávání.